Các chuyên đề {{translate(selectedParentTopic, 'category.name')}} - {{translate(selectedTopic, 'category.name')}}

Hãy chọn chuyên đề để luyện tập
Hãy chọn bài để luyện tập
Bài {{exerciseNum+1}}
Bài {{selectedExerciseNum+1}}
{{translate(selectedTopic, 'category.name')}}
{{remaining.minutes}}:{{remaining.seconds}}

Câu: {{$index+1}}
Bạn đã trả lời đúng
Bạn đã trả lời sai
Xem lí giải
Báo lỗi
{{selectedVocabulary.title}}

Bạn phải mua phần mềm mới được xem bài học này

Bạn phải đăng nhập mới có thể học bài